30.04.2021 отменен рейс до Колпашево на 16-10  (ледоход).